Cambridge izpiti

Za otroke in najstnike: Young Learners Tests

Prijava na izpite Cambridge Young Learners tests za šole in jezikovne šole

Prednosti za šole, učitelje in starše:

  • priprava na izpite je povezljiva z obstoječim šolskim kurikulumom,
  • učenci pridobijo potrdila oz. dosegajo znanje na mednarodni ravni in so motivirani za nadaljnje učenje,
  • posamezna šola ustvarja dodano vrednost, saj učencem v svojem okolišu nudi možnosti jezikovnega izobraževanja podobnim tistim iz velikih središč,
  • z dodatnim jezikovnim izobraževanjem šola koristno vpliva na bodoči razvoj regije ter večjo vpletenost na državni in mednarodni ravni,
  • učitelji, ki sodelujejo pri pripravi učencev imajo možnost dodatnega nadgrajevanja znanja v stroki znotraj in izven matične šole,
  • starši dobijo zunanjo povratno informacijo o napredku svojega otroka in cenijo napore šole pri vzpodbujanju otrok k nadaljnjemu učenju tujega jezika in nudenju dodatnih možnosti.

Ponudba in postopek prijave:

Izpite lahko izvedemo na lokaciji in na stroške posamezne osnovne ali jezikovne šole ali regionalno, v primeru, da se šole med seboj regionalno povežejo in dogovorijo za skupen kraj izvajanja.

Pri prijavi najmanj 10 kandidatov (na isti šoli) imajo kandidati 5% popust pri plačilu izpitnine.

Ponudba A: Prijava kandidatov na izpitni rok, ki ga določi izpitni center. Lokacija izpita je v tem primeru Pionirski dom – Center za kulturo mladih.

Ponudba B: V primeru zadostnega števila kandidatov organiziramo tudi izpitni rok po izbiri javne ali jezikovne šole. Lokacija izpita je v tem primeru ali Pionirski dom ali (jezikovna) šola, v kolikor lahko zagotovi ustrezne izpitne pogoje.

Postopek prijave:

  • izpolnite obrazec za predprijavo in skenirano kopijo pošljite na: exams@pionirski-dom.si 
  • posredujte prijavnico  staršem kandidatov. Prijavnico za posameznega učenca izpolnijo in podpišejo starši ter jo v papirni verziji posredujejo šoli (skenirano verzijo prijavnice in potrdila o plačilu pa po e-pošti neposredno Izpitnemu centru na naslov: exams@pionirski-dom.si)
  • izpitnemu centru posredujte zbrane prijavnice kandidatov in skupen poimenski seznam po nivojih.

Individualni kandidati

Prijave individualnih kandidatov so možne na izpitne roke, ki jih določi Izpitni center. Starše oziroma skrbnike kandidatov prosimo, da izpolnijo prijavnico in jo v skladu z navodili v prijavnici izpolnjeno vrnejo do predvidenega roka.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih ali izrednih razmer, si pridržujemo pravico do odpovedi izpitnega roka oziroma do spremembe datuma izpita.

Naročite naše e-novice

Sledite nam