DELE izpiti

Diploma iz španskega jezika kot tujega jezika (DELE) je uraden dokument, ki ga podeljuje Instituto Cervantes v imenu Ministrstva za šolstvo Španije, na podlagi dokazane stopnje znanja španskega jezika. Diploma DELE je uraden dokument mednarodnega značaja, ki dokazuje posameznikovo jezikovno usposobljenost. Je mednarodno priznan dokument s prestižem, ki ustreza določilom Skupnega evropskega referenčnega jezikovnega okvira SEJO (ang. CEFR - Common European Framework of Reference for Languages; šp. MCER - Marco común europeo de referencia).

Vsako leto na tisoče ljudi po vsem svetu opravlja izpite DELE kot del postopka pri izbiri zaposlitve, za lasten razvoj v karieri ali pa za napredovanje v službi. Za druge pa predstavlja mednarodno priznana usposobljenost v španskem jeziku pomemben korak k dobri zaposlitvi v današnjem vse bolj globalnem načinu dela.

Mednarodno prepoznan certifikat je priznan s strani javnih in zasebnih podjetij, gospodarskih zbornic ter javnega in zasebnega izobraževalnega sistema. V Španiji in špansko govorečih deželah omogoča dostop do univerz, uradnih jezikovnih šol, poslovnih šol in delovnih mest v javni upravi. Ima neomejeno veljavo in lahko olajša zemljepisno mobilnost v akademskih in strokovnih krogih ter pridobivanje štipendij. 

Izpite DELE lahko opravlja vsakdo, čigar prvi jezik ni španščina. Primerni so za učence vseh starosti in sposobnosti in zajemajo vse štiri jezikovne spretnosti. 

Instuto Cervantes nudi 8 vrst izpitov DELE:

Datumi izpitov za 2024

Naročite naše e-novice

Sledite nam