DELE izpiti

Izpiti iz splošne španščine: DELE B2

B2 - Diploma iz španskega jezika (raven B2) dokazuje zadostno jezikovno usposobljenost za sporazumevanje v običajnih okoliščinah, v vsakdanjih pogojih komunikacije, ki ne zahtevajo specializirane rabe jezika.

 Diploma de español B2 dokazuje, da:

  • zmorete razumeti bistvo govornega besedila ter kompleksnega pisnega besedila, ki lahko vključujejo abstraktne teme v različnih oblikah španskega jezika ali tehnična besedila v standardnem jeziku, predvsem, če vsebujejo že poznano strokovno besedišče.
  • zmorete tekoče in naravno komunicirati z različnimi špansko govorečimi osebami brez napora s strani obeh govorcev in
  • napisati jasna in podrobna besedila o različnih temah vključno z vsebinsko analizo besedil, argumentacijo ter obranitvijo posameznikovih stališč.

Naročite naše e-novice

Sledite nam