DELE izpiti

Izpiti za mladino: DELE A2/B1 para escolares

A2 - Diploma iz španskega jezika (raven A2) dokazuje zadostno jezikovno sposobnost za razumevanje vsakdanjih izrazov pogoste rabe, ki so povezani s področjem izkušenj, ki so še posebno pomembne (osnovne informacije o sebi, družini, nakupih, pomembnejših krajih, poklicih itd.).


B1 - Diploma iz španskega jezika (raven B1) dokazuje zadostno jezikovno usposobljenost za razumevanje in ustrezno odzivanje v najobičajnejših okoliščinah vsakdanjika ter za osnovno izražanje želja in potreb.

Pomembno: Kandidati, ki uspešno opravijo izpit DELE A2/B1 para Escolares, pridobijo diplomo A2 ali B1 glede na rezultat, ki so ga dosegli.

Diploma de español A2 dokazuje, da:

 • zmorete razumeti in uporabljati pogoste vsakodnevne izraze, skoraj vedno na področju izkušenj, ki so vam še posebej pomembna za zadovoljevanje osnovnih in takojšnjih potreb (npr. osnovne informacije o sebi, družini, nakupih, pomembnejših krajih, poklicih itd.).
 • se zmorete neposredno sporazumevati na preprost način o poznanih zadevah in navadah ter zmorete na preprost način opisati svojo preteklost in življensko okolje.
 • zmorete reševati zadeve, ki so povezane z zadovoljevanjem takojšnih potreb.

Diploma de español B1 dokazuje, da:

 • zmorete razumeti glavne točke govornega ter pisnega besedila v različnih oblikah standardnega jezika, ki niso strogo vezana na določeno jezikovno okolje in vedno obravnavajo poznane teme, ki se nanašajo na delo, študij in vsakodnevno življenje.
 • se znajdete in obvladujete večino situacij na zgoraj omenjenih področjih uporabe.
 • zmorete napisati preprosta in koherentna besedila na področju poznanih situacij, ki so osebne narave ali takšna, ki opisujejo izkušnje, poznanstva, želje, načrte, aspiracije ali izražajo mnenje.

Prednosti opravljanja mednarodnih izpitov za osnovnošolce in srednješolce:

 • kandidati so nagrajeni za njihov trud, kar jim daje nadaljnjo motivacijo za učenje,
 • kandidati pridobijo mednarodno priznan certifikat, ki omogoča mobilnost,
 • izpiti se osredotočajo na praktično uporabo španskega jezika v vsakdanjih situacijah,
 • izpiti so tematsko prilagojeni najstnikom,
 • izpiti so zanimiva in pozitivna izkušnja,
 • pridobitev certifikata krepi samozavest pri uporabi španščine v tujini,
 • certifikati omogočajo večje možnosti za vpis na srednje šole, gimnazije in univerze,
 • certifikati omogočajo večje možnosti pridobitve štipendije.

Prednosti za šole, učitelje in starše:

 • priprava na izpite je primerljiva in povezljiva z obstoječim šolskim kurikulumom,
 • učenci pridobijo potrdila oz. dosegajo znanje na mednarodni ravni in so motivirani za nadaljnje učenje,
 • osnovna ali srednja šola ter gimnazija ustvarjajo dodano vrednost, saj učencem v svojem okolišu nudijo možnosti jezikovnega izobraževanja podobnim tistim iz velikih središč,
 • z dodatnim jezikovnim izobraževanjem šola koristno vpliva na bodoči razvoj regije ter večjo vpletenost na državni in mednarodni ravni,
 • učitelji, ki sodelujejo pri pripravi učencev imajo možnost dodatnega nadgrajevanja znanja v stroki znotraj in izven matične šole,
 • starši dobijo povratno informacijo o napredku svojega otroka in cenijo napore šole pri vzpodbujanju otrok k nadaljnjemu učenju tujega jezika in nudenju dodatnih možnosti.

Več o izpitih DELE na: https://examenes.cervantes.es/es

Naročite naše e-novice

Sledite nam