Cambridge izpiti

Splošno: C2 Proficiency

C2 Proficiency je najvišja stopnja izpitov pod okriljem Cambridge Assessment English. Ta izpit izkazuje, da ste visokousposobljeni govorec angleščine.

Certifikat stopnje C2 Proficiency dokazuje svetu, da je vaše obvladanje angleškega jezika na vrhunski stopnji. Dokazuje, da ste se zmožni sporazumevati s tekočim govorom in prefinjenostjo, ki sta na ravni visoko sposobnega govorca angleščine.

Priprave na ta izpit ter uspešno opravljanje izpita pomenita, da je vaše znanje angleškega jezika na stopnji, ki je potrebna za študij oziroma delo na najvišjih ravneh v profesionalnem in študijskem okolju, kot na primer na podiplomskem ali doktorskem študiju.

Certifikat stopnje C2 Proficiency dokazuje, da:

  • zmorete študirati zahtevne predmete na najvišjem nivoju, vključno s podiplomskimi in doktorskimi študijskimi programi,
  • se zmorete učinkovito pogajati in argumentirano prepričevati na vodstvenem nivoju v mednarodnih poslovnih okoljih,
  • zmorete razumeti glavne ideje kompleksnih besedil,
  • zmorete govoriti o kompleksnih ali občutljivih tematikah ter da ste zmožni suvereno pristopiti k zapletenim problemom.

 Zakaj izbrati izpit C2 Proficiency:

  • To je najvišja stopnja izpitov pod okriljem Cambridge Assessment English. Uspešno opravljen izpit dokazuje, da ste angleški jezik usvojili do vrhunske stopnje.
  • Opravljanje izpita vam pomaga razviti angleške jezikovne veščine, ki so potrebne za doseganje uspeha na zelo zahtevnih akademskih ravneh oziroma v zelo zahtevnih profesionalnih okoljih.

Kliknite na spodnjo povezavo, da vidite, kje vse je priznan in sprejet certifikat stopnje C2 Proficiency: https://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/global-recognition/

Naročite naše e-novice

Sledite nam