Cambridge izpiti

Splošno: A2 Key

A2 Key je izpit, kjer je preverjano osnovno znanje angleščine. Kot tak je odlična izbira za vas, če ste pri učenju angleščine še bolj na začetku.

Certifikat stopnje A2 Key dokazuje, da ste se v enostavnejših situacijah zmožni sporazumevati v angleščini.

Izpit A2 Key preverja znanje angleščine na področju vseh štirih jezikovnih spretnosti – bralnega in slušnega razumevanja ter pisnega in ustnega sporočanja.

Uspešno opravljen izpit te stopnje vam prinese samozavest za nadaljevanje učenja angleščine in pripravo na izpite višjih stopenj, kot sta B1 Preliminary in B2 First.

Certifikat stopnje A2 Key dokazuje, da:

  • zmorete razumeti in uporabljati osnovne fraze in ustaljene izraze,
  • zmorete razumeti enostavna pisna besedila v angleščini,
  • se zmorete predstaviti in odgovarjati na osnovna vprašanja o sebi,
  • se lahko sporazumevate z govorci angleščine na osnovnem nivoju.

Zakaj izbrati izpit A2 Key:

  • Pridobite koristno priznanje, ki je sprejeto širom sveta.
  • Izboljšajte svoje možnosti za delo, študij in potovanja.
  • Pokažite, da obvladate osnovne jezikovne veščine za sporazumevanje v angleščini.

Kliknite na spodnjo povezavo, da vidite, kje vse je priznan in sprejet certifikat stopnje A2 Key: https://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/global-recognition/Naročite naše e-novice

Sledite nam