Cambridge izpiti

Splošno: B2 First

B2 First je najbolj priljubljen izpit Cambridge Assessment English. Certifikat te stopnje sprejema na tisoče poslovnih in izobraževalnih ustanov po vsem svetu.

Certifikat stopnje B2 First dokazuje, da imate potrebne jezikovne veščine za življenje in samostojno delo v angleško govorečem okolju oziroma, da ste sposobni slediti študiju, kjer predavanja potekajo v angleščini.

Ta izpit predstavlja logičen prehod na poti jezikovnega izpopolnjevanja od stopnje B1 Preliminary k stopnji C1 Advanced.

Certifikat stopnje B2 First dokazuje, da:

  • zmorete učinkovito komunicirati v spontanem dialogu, izražati svoje mnenje in predstaviti svoje utemeljitve,
  • zmorete spremljati novice,
  • zmorete pisati v jasni, razčlenjeni angleščini, kjer podajate svoje mnenje in razlagate prednosti in slabosti različnih zornih kotov,
  • zmorete pisati pisma, poročila, zgodbe ter veliko drugih vrst besedil.

Zakaj izbrati izpit B2 First:

  • Ta izpit je priznan pri sprejemu na predštudijske tečaje v angleško govorečih državah.
  • Ta izpit je priznan pri sprejemu na mnoge dodiplomske študije v ne-angleško govorečih državah, kjer je učni jezik na študiju angleščina.

Kliknite na spodnjo povezavo, da vidite, kje vse je priznan in sprejet certifikat stopnje B2 First: https://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/global-recognition/

Naročite naše e-novice

Sledite nam