Cambridge izpiti

Poslovna angleščina: C1 Business Higher

Izpit C1 Business Higher vam pomaga pridobiti praktične jezikovne veščine, ki jih potrebujete za učinkovito delo na višjem nivoju mednarodnega poslovanja.

Certifikat C1 Business Higher služi kot dokazilo delodajalcu, da ste dosegli visoko stopnjo poslovne angleščine.

Poznamo tri stopnje poslovnih izpitov Cambridge Assessment English in C1 Business Higher je tretji v tem nizu. Vsebina posameznega izpita temelji na vsakodnevnem delu in poslovnih nalogah in je oblikovan tako, da razvija vaše poslovne spretnosti. 

Certifikat C1 Business Higher dokazuje, da:

  • se zmorete učinkovito sporazumevati na vodstvenem in strokovnem nivoju,
  • zmorete samozavestno nastopati in sodelovati na delovnih sestankih in predstavitvah,
  • se zmorete tekoče izražati na visokem nivoju,
  • zmorete pravilno reagirati v različnih kulturnih in družbenih situacijah.

Zakaj izbrati izpit C1 Business Higher:

  • Da si izboljšate karierne možnosti – si pridobite jezikovne veščine, ki jih za svoj uspeh potrebujete.
  • Za uspešno dokončanje izobraževanj na področju poslovanja s poznavanje jezikovnih veščin, ki jih lahko s certifikatom dokažete.
  • Certifikat je sprejet po vsem svetu s strani največjih mednarodnih podjetij, izobraževalnih ustanov ter poslovnih šol.

Kliknite na spodnjo povezavo, da vidite, kje vse je priznan in sprejet certifikat stopnje C1 Business Higher: https://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/global-recognition/

Naročite naše e-novice

Sledite nam