Cambridge izpiti

Poslovna angleščina: C1 Business Higher

Kako bom izvedel rezultate?

Vsi kandidati prejmejo Obvestilo o rezultatih in, če ste na izpitu uspešni, boste prejeli tudi certifikat.

Rezultate izpita C1 Business Higher poročamo v skladu z lestvico Cambridge English Scale.

Za vsako od štirih jezikovnih veščin (Reading, Writing, Listening in Speaking) ter za izpitno polo Use of English boste prejeli ločene točke, kar vam bo omogočilo jasno razumevanje vaše uspešnosti. Povprečje vseh petih sklopov točk pa podaja skupni rezultat uspešnosti na izpitu. Dobili boste tudi oceno in informacijo o nivoju, ki ga dosegate na Skupnem evropskem referenčnem okvirju za jezike (SEJO).

Kdaj bom dobil Obvestilo o rezultatih za izpit C1 Business Higher?

Vaše Obvestilo o rezultatih bo objavljeno na spletu, približno štiri do šest tednov po izpitu.

Kdaj in kako bom dobil certifikat za izpit C1 Business Higher?

Vaš certifikat bo pripravljen približno sedem do devet tednov po dnevu vašega izpita. Certifikat lahko ali prevzamete pri vašem izpitnem centru ali pa vam ga bo izpitni center poslal po pošti.

Lestvica točk za izpit C1 Business Higher

Odvisno od tega, na katero obliko višje- ali visokošolskega izobraževanja oziroma na katero organizacijo se prijavljate, bo od vas morda pričakovano doseganje določenega števila točk ali določene ocene, ali za celoten izpit ali za določeno jezikovno veščino. Pri poročanju rezultatov za izpit C1 Business Higher so uporabljene sledeče točke:

Izpit se osredotoča na nivo C1 po SEJO. Poleg tega pa rezultati izpita prinašajo tudi zanesljivo oceno glede na nivo nad C1 (nivo C2) in nivo pod C1 (nivo B2).

Točke med 160 in 179 so tudi poročane za izpit Business English Certificate Higher. Certifikata sicer ne boste prejeli, točke po lestvici Cambridge English pa bodo ne glede na to prikazane na vašem Obvestilu o rezultatih.

Razmerje med SEJO nivoji, lestvico točk Cambridge English ter ocenami, ki jih prejmete pri izpitu C1 Business Higher, je prikazano na desni: 

Naročite naše e-novice

Sledite nam