Cambridge izpiti

Za otroke in najstnike: B1 Preliminary for schools

B1 Preliminary for Schools je izpit, ki pokaže, da so učenci dodobra usvojili osnove jezika.

Certifikat stopnje B1 Preliminary for Schools dokazuje, da je učenec dodobra usvojil osnove angleškega jezika in da sedaj ima praktične jezikovne veščine za vsakodnevno rabo.

Ta izpit predstavlja logičen prehod na učenčevi poti jezikovnega izpopolnjevanja od stopnje A2 Key for Schools k stopnji B2 First for Schools.

Izpit B1 Preliminary for Schools prinaša rezultate na istem CEFR nivoju kot izpit B1 Preliminary, a je za razliko od slednjega vsebinsko prilagojen šolarjem, ne odraslim učencem angleščine.

Certifikat stopnje B1 Preliminary for Schools dokazuje, da šolar:

  • zmore uporabljati in brati enostavne učbenike in članke v angleščini,
  • zmore pisati pisma in elektronsko pošto o vsakodnevnih temah,
  • zmore razumeti podatke o dejstvih,
  • zmore zaznati različna mnenja in počutja tako v govorjeni kot pisni angleščini.

Zakaj izbrati izpit B1 Preliminary for Schools:

Kliknite tu, da preberete prednosti opravljanja izpita: 

Prednosti opravljanja mednarodnih izpitov za osnovnošolce, srednješolce in študente

Prednosti za šole, učitelje in starše

Naročite naše e-novice

Sledite nam