Prednosti za šole, učitelje in starše

Prednosti za šole, učitelje in starše:

  • priprava na izpite je primerljiva in povezljiva z obstoječim šolskim kurikulumom,
  • učenci pridobijo potrdila oz. dosegajo znanje na mednarodni ravni in so motivirani za nadaljnje učenje,
  • osnovna ali srednja šola ter gimnazija ustvarjajo dodano vrednost, saj učencem v svojem okolišu nudijo možnosti jezikovnega izobraževanja podobnim tistim iz velikih središč,
  • z dodatnim jezikovnim izobraževanjem šola koristno vpliva na bodoči razvoj regije ter večjo vpletenost na državni in mednarodni ravni,
  • učitelji, ki sodelujejo pri pripravi učencev imajo možnost dodatnega nadgrajevanja znanja v stroki znotraj in izven matične šole,
  • starši dobijo povratno informacijo o napredku svojega otroka in cenijo napore šole pri vzpodbujanju otrok k nadaljnjemu učenju tujega jezika in nudenju dodatnih možnosti. 
Naročite naše e-novice

Sledite nam