Cambridge izpiti

Splošno: B1 Preliminary

Kako bom izvedel rezultate?

Vsi kandidati prejmejo Obvestilo o rezultatih in, če ste na izpitu uspešni, boste prejeli tudi certifikat.

 Rezultate izpita B1 Preliminary poročamo v skladu z lestvico Cambridge English Scale.

Za vsako od štirih jezikovnih veščin (Reading, Writing, Listening in Speaking) boste prejeli ločene točke, kar vam bo omogočilo jasno razumevanje vaše uspešnosti. Povprečje vseh štirih sklopov točk pa podaja skupni rezultat uspešnosti na izpitu. Dobili boste tudi oceno in informacijo o nivoju, ki ga dosegate na Skupnem evropskem referenčnem okvirju za jezike (SEJO).

Kdaj bom dobil Obvestilo o rezultatih za izpit B1 Preliminary?

Vaše Obvestilo o rezultatih bo objavljeno na spletu, približno štiri do šest tednov po izpitu. 

Kdaj in kako bom dobil certifikat za izpit B1 Preliminary?

Vaš certifikat bo pripravljen približno sedem do devet tednov po dnevu vašega izpita. Certifikat lahko ali prevzamete pri vašem izpitnem centru ali pa vam ga bo izpitni center poslal po pošti.

Lestvica točk za izpit B1 Preliminary

Odvisno od tega, na katero obliko višje- ali visokošolskega izobraževanja oziroma na katero organizacijo se prijavljate, bo od vas morda pričakovano doseganje določenega števila točk ali določene ocene, ali za celoten izpit ali za določeno jezikovno veščino. Pri poročanju rezultatov za izpit B1 Preliminary so uporabljene sledeče točke:

Izpit se osredotoča na nivo B1 po SEJO. Poleg tega pa rezultati izpita prinašajo tudi zanesljivo oceno glede na nivo nad B1 (nivo B2) in nivo pod B1 (nivo A2).

Točke med 120 in 139 so sicer tudi zapisane na vašem Obvestilu o rezultatih, a vam ne prinašajo certifikata za izpit Preliminary English Test.

Razmerje med SEJO nivoji, lestvico točk Cambridge English ter ocenami, ki jih prejmete pri izpitu B1 Preliminary, je prikazano na desni. 

Naročite naše e-novice

Sledite nam