DELE exams

General: DELE C2

Podrobna sestava splošnega izpita DELE C2: 

Podrobnejšo sestavo posameznih delov izpita si lahko ogledate na: https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/DELE-C2_Especificaciones-2018.pdf

Subscribe to newsletter

Follow us