DELE exams

General: DELE A1

DELE A1 - od aprila 2020 dalje bo v veljavi prenovljen izpit

A1 - Diploma iz španskega jezika (raven A1) potrjuje zadostno jezikovno usposobljenost za razumevanje in uporabo vsakdanjih izrazov v kateremkoli delu špansko govorečega sveta; usmerjena je k zadovoljevanju neposrednih potreb.

Diploma de español A1 dokazuje, da:

  • zmorete razumeti in uporabljati zelo pogoste izraze iz vsakodnevnega življenja v špansko govorečih deželah z namenom zadovoljevanja neposrednih potreb.
  • zmorete vprašati po in dajati osnovne osebne podatke o sebi in o svojem vsakodnevnem življenju.
  • se zmorete sporazumevati na osnovnem nivoju z govorci pod pogojem, da govorijo počasi in jasno in s sodelovanjem.

Več o izpitih DELE na: https://examenes.cervantes.es/es

Subscribe to newsletter

Follow us