DELE exams

General: DELE C1

C1 - Diploma iz španskega jezika (raven C1) izkazuje visoko jezikovno usposobljenost uporabnika jezika za jasno izražanje, ki se mu ni potrebno omejevati glede tega, kar želi povedati. Kandidat dobro obvlada širok besedni repertoar, vključno z idiomatičnimi in pogovornimi izrazi.

Diploma de español C1 dokazuje, da:

  • z lahkoto obvladujete in obdelate širok nabor raznolikih govornih in pisnih besedil, dokaj dolgih in v različnih oblikah španskega jezika, kar vključuje tudi prepoznavanje indirektnih pomenov, odnosov in namenov.
  • se zmorete izražati tekoče, spontano in brez velikega napora.
  • vedno zmorete najti ustrezno besedno zvezo za določeno situacijo, v kateri se znajdete bodisi na družbenem, delovnem ali akademskem področju.
  • tekoče in učinkovito uprabljate ustaljene besedne zveze in pri tem uporabite ustrezna jezikovna orodja, da jih pravilno, koherentno ter smiselno povežete in izrazite v kompleksnejših besedilih.

Več o izpitih DELE na: https://examenes.cervantes.es/es

Subscribe to newsletter

Follow us