DELE exams

For children and teenagers: DELE A1 for schools

A1 - Diploma iz španskega jezika (raven A1) potrjuje zadostno jezikovno usposobljenost za razumevanje in uporabo vsakdanjih izrazov v kateremkoli delu špansko govorečega sveta; usmerjena je k

zadovoljevanju neposrednih potreb.

Diploma de español A1 dokazuje, da:

 • zmorete razumeti in uporabljati zelo pogoste izraze iz vsakodnevnega življenja v špansko govorečih deželah z namenom zadovoljvanja neposrednih potreb.
 • zmorete vprašati po in dajati osnovne osebne podatke o sebi in o svojem vsakodnevnem življenju.
 • se zmorete sporazumevati na osnovnem nivoju z govorci pod pogojem, da govorijo počasi in jasno in s sodelovanjem.

Pomembno: DELE A1 in DELE A1 Escolar se razlikujeta zgolj na področju tematike in komunikacijskih situacijah, ki so prilagojena za najstnike v starosti od 11 do 17 let.

Prednosti opravljanja mednarodnih izpitov za osnovnošolce in srednješolce:

 • kandidati so nagrajeni za njihov trud, kar jim daje nadaljnjo motivacijo za učenje,
 • kandidati pridobijo mednarodno priznan certifikat, ki omogoča mobilnost,
 • izpiti se osredotočajo na praktično uporabo španskega jezika v vsakdanjih situacijah,
 • izpiti so tematsko prilagojeni najstnikom,
 • izpiti so zanimiva in pozitivna izkušnja,
 • pridobitev certifikata krepi samozavest pri uporabi španščine v tujini,
 • certifikati omogočajo večje možnosti za vpis na srednje šole, gimnazije in univerze,
 • certifikati omogočajo večje možnosti pridobitve štipendije.

Prednosti za šole, učitelje in starše:

 • priprava na izpite je primerljiva in povezljiva z obstoječim šolskim kurikulumom,
 • učenci pridobijo potrdila oz. dosegajo znanje na mednarodni ravni in so motivirani za nadaljnje učenje,
 • osnovna ali srednja šola ter gimnazija ustvarjajo dodano vrednost, saj učencem v svojem okolišu nudijo možnosti jezikovnega izobraževanja podobnim tistim iz velikih središč,
 • z dodatnim jezikovnim izobraževanjem šola koristno vpliva na bodoči razvoj regije ter večjo vpletenost na državni in mednarodni ravni,
 • učitelji, ki sodelujejo pri pripravi učencev imajo možnost dodatnega nadgrajevanja znanja v stroki znotraj in izven matične šole,
 • starši dobijo povratno informacijo o napredku svojega otroka in cenijo napore šole pri vzpodbujanju otrok k nadaljnjemu učenju tujega jezika in nudenju dodatnih možnosti.

Več o izpitih DELE na: https://examenes.cervantes.es/es

Subscribe to newsletter

Follow us