Pionirski dom - izpitni center

Pionirski dom - Center za kulturo mladih je javni zavod na področju kulture in vodilna institucija na področju izvenšolskih dejavnosti, ki deluje od leta 1963.

Na področju opravljanja izpitov iz angleškega jezika se Pionirski dom lahko pohvali z bogato, več kot dvajsetletno tradicijo. Vrsto let smo bili uradno priznani kot pomemben pripravljalni izpitni center za izpite Cambridge Assessment English. Pod našim okriljem je več kot 2500 posameznikov uspešno opravilo različne nivoje izpitov, od izpitov za najmlajše (Young Learners) do najvišjih nivojev (C2 Proficiency).

Leta 2019 smo svoje poslanstvo še obogatili in postali uradni izpitni center za izpite Cambridge Assessment English.

Pionirski dom je od leta 2014 pooblaščen Izpitni center z licenco Instituta Cervantes za mednarodne izpite Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE A1-C2) iz španskega jezika.


Naročite naše e-novice

Sledite nam